Pojišťovny

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna 111
VoZP – Vojenská zdravotní pojišťovna 201
Metal Aliance 217
OZP – Oborová zdravotní pojišťovna 207
ZP MV ČR – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 211
ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 222